Personvernerklæring

  1. innledning

Fjordfiesta Furniture AS (org. nr. 983 826 342) er et norsk selskap som produserer og selger klassiske møbler med skandinavisk design, som blant annet selges via nettsiden www.fjordfiesta.com.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Fjordfiesta innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Fjordfiesta vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Fjordfiesta ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes. 

Dersom du har spørsmål knyttet til Fjordfiestas behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Pål Andre Lunder
Postadresse: Postboks 122 Sentrum, 6401 Molde
E-post: Paal@fjordfiesta.com

2. Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

Fjordfiesta behandler følgende personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag:

  • Salg i nettbutikken, hvor navn, kontaktinformasjon, epost, kort- og betalingsinformasjon behandles. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen inngått med deg da du gjennomførte et kjøp i nettbutikken.
  • Opprettelse og administrasjon av kundeprofiler på nettsiden, hvor navn, e-postadresse, ditt valgte passord og kjøpshistorikk behandles. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å yte god kundeservice ved å tilby kundeprofiler med oversikt over kjøpshistorikk og mulighet for kundene til å endre sin kontaktinformasjon og andre personopplysninger. Det er frivillig å opprette en profil og profilen kan på ethvert tidspunkt slettes av kunden. Dersom dette er ønskelig send en mail til slettmeg@fjordfiesta.com
  • Administrasjon av leverandør- og andre samarbeidsforhold, hvor navn og kontaktinformasjon for kontaktpersoner (f. eks ansatte) hos leverandører og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner. 
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider, og for å forbedre brukeropplevelsen, benytter vi informasjonskapsler (cookies) og behandler din IP-adresse. Vi anonymiserer informasjonen som samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, slik at du ikke kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her.
  • Besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.
  • Sende ut nyhetsbrev dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn og e-postadresse.
  • Rekruttering til ledige stillinger, hvor vi behandler CV, vitnemål, søknad, attester, referanser (som du oppgir) og eventuell annen informasjon du oppgir. Konsekvensene av ikke å gi slike opplysninger er at vi ikke kan vurdere din jobbsøknad eller tilby deg jobb. Personopplysningene innhentes fra søkeren, men også fra oppgitte referanser. Grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en eventuell avtale inngås.
  • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
  • Ivaretakelse av Fjordfiestas eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter

3. Oppbevaring av personopplysninger

Fjordfiesta vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

For søkere på stillinger hos oss vil vi oppbevare personopplysningene så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen ett år fra stillingen ble tilsatt, med mindre det er avgitt samtykke til videre oppbevaring.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Fjordfiesta kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta Fjordfiestas rettigheter. 

4. Beskyttelse av personopplysninger

Fjordfiesta tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

5. Utlevering av personopplysninger til tredjepartER

Fjordfiesta vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette. 

Fjordfiesta kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Fjordfiesta vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Fjordfiesta kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller. 

6. Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Fjordfiestas nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Fjordfiesta tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene. 

Når du "liker" eller blir medlem av Fjordfiestas Facebook-side eller Fjordfiestas sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Fjordfiestas sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkelte plattformens personvernerklæring.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Fjordfiesta behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen ovenfor i punkt 1. Du kan også endre eller rette dine personopplysninger på din kundeprofil på nettsiden.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Fjordfiestas behandling av personopplysninger med oss først. 

8. Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Fjordfiestas behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden. 

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 10.12.2020